FÓRUM sociální politiky – 1/2007

9.8.2007
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 1/2007 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo nového dvouměsíčníku FÓRUM sociální […]

Otcovská (rodičovská) dovolená

9.8.2007
Kořánová Marie, Kuchařová Věra Vytvoření koncepčně promyšleného a kvalitního sytému podpory rodin vyžaduje i úvahy o koncepci sociálních dávek. K […]