Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí

Jana Vavrečková

Mobilita vysoce kvalifikovaných osob je vedle toku zboží, informací a kapitálu typickým projevem globalizace ekonomiky, která pro mobilitu odborníků vytváří konkrétní podmínky. Děje se tak přesunem kvalifikovaných odborníků v rámci nadnárodních společností, mezinárodních korporací bez ohledu na hranice jednotlivých států. Tyto aktivity přispívají k postupnému vytváření jednotného (globálního) pracovního trhu, na kterém Česká republika sehrává zatím spíše periferní úlohu. Nicméně je nespornou realitou, že o české odborníky je v Evropě zájem.

Vavrečková, Jana, Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí. FSP,_č. 1, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .