Práce z domova a její zásah do rodinného života

Renata Kyzlinková a Kamila Svobodová

Práce z domova jako jedna z hlavních forem tzv. práce na dálku, při níž pracovník není svázán pevnou pracovní dobou a která umožňuje optimalizovat pracovní režim z hlediska času a místa výkonu práce, je v současnosti stále populárnější, jak mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnavateli. Pro zaměstnance znamená flexibilitu a zvýšenou autonomii, pro zaměstnavatele znamená především úsporu vynaložených nákladů.

Kyzlinková, Renata, Práce z domova a její zásah do rodinného života. FSP,_č. 1, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .