Vývoj na trzích práce nových členských zemí Evropské unie po roce 2000

Alena Nešporová

Vývoj trhu práce výrazně ovlivňuje sociální postavení obyvatel, proto je vždy v centru pozornosti tvůrců a realizátorů sociální politiky i zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců. Z tohoto pohledu je významné porovnání vývoje trhů práce v zemích Evropské unie, zejména v zemích, které do tohoto společenství přistoupily ve stejnou dobu a s nimiž se Česká republika může nejlépe porovnávat.

Nešporová Alena, Vývoj na trzích práce nových členských zemí Evropské unie po roce 2000. FSP,_č. 1, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .