Jak se žije seniorům v Českých Budějovicích

Blažena Frcalová

Senioři jsou skupinou obyvatel, která má ve společnosti specifické postavení. Jedná se o skupinu relativně početnou – v Českých Budějovicích tvoří občané ve věku 60 a více let 20 % populace. Svaz důchodců (SD) chtěl za pomoci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity získat určitou představu o jejich situaci, potřebách a zájmech, a to pro účely činnosti svazu i pro další potřeby.

Frcalová, Blažena, Jak se žije seniorům v Českých Budějovicích. FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .