Konference o plánování sociálních služeb

Dne 27. srpna 2007 byl oficiálně ukončen dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a realizátorů stejnojmenné veřejné zakázky ve složení organizací Komunitní plánování, o. p. s., Centrum pro komunitní práci, Domov sv. Anežky, o. p. s. a Katedra antropologie Filosofické fakulty ZČU v Plzni se uskutečnila závěrečná celostátní konference projektu pod názvem „Další podpora plánování sociálních služeb v České republice“. Konference se účastnilo celkem 146 lidí ze všech krajů ČR, zejména z řad zástupců zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a odborníků, kteří se plánováním sociálních služeb zabývají. Vzhledem k aktuálnosti tematiky přinášíme stručnou informaci o jejím obsahovém zaměření.

Konference o plánování sociálních služeb. FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .