Odpovídají sociální služby v ČR současným evropským trendům?

Ladislav Průša

Prodlužování lidského věku, přenášení požadavku na životní standard v produktivním věku i do období, kdy je člověk postupně stále závislejší na pomoci jiné osoby, a z toho vyplývající nákladnost kompenzace narůstající závislosti na vnější pomoci vedly a nadále vedou k hledání nových cest a možností transformace systému sociálních služeb.

Průša, Ladislav, Odpovídají sociální služby v ČR současným evropským trendům FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .