Jak zajišťovat kvalitu péče o seniory

10.12.2007
Kateřina Kubalčíková Jabůrková, Milena – Mátl, Ondřej: Kvalita péče o seniory: Řízení kvality dlouhodobé péče Praha, Galén 2007, 176 s.