Podpora kvality sociálních služeb v pražských domovech pro seniory

Irena Tomešová

Magistrát hl. m. Prahy má zájem, aby jím zřizované domovy pro seniory poskytovaly svým uživatelům kvalitní služby. Přestože cílem sociální politiky Hlavního města Prahy (dále HMP) je podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném sociálním prostředí, pobytové služby mají a stále budou mít v systému sociálních služeb své místo, protože stále budou lidé, jejichž potřeby bude obtížné uspokojit v domácím prostředí.

Tomešová, Irena, Podpora kvality sociálních služeb v pražských domovech pro seniory. FSP,_č. 3, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .