Vznikne Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu

Vláda České republiky schválila věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu. Cílem je sjednotit dosavadní orgány působící v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti do jednotné specializované sociální správy.

Vznikne Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu. FSP,_č. 3, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .