„Zemřely“ na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti?

Pavel Horák, Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka

Členské státy EU se od začátku 90. let minulého století trvale potýkají s problematikou měnící se struktury pracovních
trhů a s rostoucí nezaměstnaností. Ruku v ruce s těmito změnami dochází ke zvýšení nákladů na politiky pracovního trhu,
přičemž efektivita vládních intervencí je během této poslední dekády výrazně zpochybněna.

Horák, Pavel, Zemřely na českých úřadech práce profes. poskytované individuální akční plány zaměstnanosti FSP,_č. 3, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .