Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů obyvatelstva

Igor Tomeš

Stojíme před hlubokými sociálními reformami, které byly stydlivě zahájeny několika parametrickými změnami. Reformovat by se mělo nejen hmotné právo, ale i procesy realizace a náklady na správu. Jednou z možností, jak snížit výdaje veřejných rozpočtů, je postupné snižování počtu zaměstnanců správních orgánů zjednodušováním jejich agend, což povede k poklesu nákladů na veřejnou správu. V českých podmínkách k tomu patří i snižování nákladů na výběr veřejných daní a příspěvků mandatorního zdravotního a sociálního pojištění. Je to cesta, kterou se již vydalo několik evropských států.

Tomeš, Igor, Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů obyvatelstva. FSP,_č. 1, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .