Jihočeský projekt vzdělávání o problematice dětí a mládeže

Vilém Kahoun, Radka Prokešová

Začátkem roku 2006 vznikl na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích projekt „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže“ spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Cílem realizačního týmu, složeného z vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe a zástupce krajského úřadu, bylo využít svých znalostí a zkušeností ve prospěch dalšího zvýšení celkové úrovně sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a děti. Ukončení projektu plánovaného na dobu 24 měsíců je stanoveno na březen 2008.

Kahoun, Vilém, Jihočeský projekt vzdělávání o problematice dětí a mládeže. FSP,_č. 1, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .