Nejčastější otázky týkající se volby čerpání rodičovského příspěvku

Antonín Závitkovský

Od počátku roku 2008 platí nová právní úprava čerpání rodičovského příspěvku, která umožňuje, aby se rodič, který pečuje o malé dítě, mohl rozhodnout, kterou ze tří možností délky čerpání (pokud nepečuje o dítě dlouhodobě zdravotně či dlouhodobě těžce zdravotně postižené) a tím i jakou výši příspěvku bude pobírat. Nejčastější dotazy na toto téma souvisejí s poskytováním peněžité pomoci v mateřství.

Závitkovský, Antonín, Nejčastější otázky týkající se volby čerpání rodičovského příspěvku. FSP,_č. 1, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .