Několik úvah nad současnými světovými trendy ve vývoji sociálního zabezpečení

Vladimír Rys

Koncem minulého století došlo k hlubokým změnám v hospodářském životě globální světové společnosti. Zatímco demokratické země založené na kapitalistickém tržním hospodářství prožívaly opakující se krize v důsledku prudkých výkyvů v dodávce a cenách ropy, politické režimy v zemích tzv. plánovaného hospodářství se nedokázaly přizpůsobit novým hospodářským a sociálním podmínkám, ztratily zbytek politické podpory obyvatelstva a zhroutily se uprostřed vážných sociálních otřesů. Současně se dal do pohybu rychlý globalizační proces, doprovázený revolucí v oblasti komunikačních technologií a nesený vlnou univerzálního šíření lidských práv.

Rys, Vladimír, Několik úvah nad současnými světovými trendy ve vývoji sociálního zabezpečení. FSP,_č. 1, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .