Solidarita, ekvivalence a příjmová nerovnost v českém sociálním systému

Michal Lapáček

Problematika příjmové nerovnosti a s ní související funkčnosti sociálních systémů je palčivým problémem takřka všech demokratických zemí. Následující článek si klade za cíl přinést logický přehled o rozdělení příjmů v České republice společně s posouzením redistribučních procesů spojených s fungováním hlavních částí českého sociálního systému.

Lapáček, Michal, Solidarita, ekvivalence a příjmová nerovnost v českém sociálním systému. FSP,_č. 1, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .