Volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Michal Meduna

Od 1. května 2004 může české státní příslušníky hřát skutečnost, že kromě českého občanství mají i občanství Evropské unie, které bylo zavedeno jako společné občanství pro státní příslušníky všech členských zemí k upevnění ochrany jejich práv a zájmů. Vytvořením konceptu evropského občanství přinesla Maastrichtská smlouva v listopadu 1992 odklon od ekonomického nazírání na princip volného pohybu osob (Carrera, 2005).

Meduna, Michal, Volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků. FSP,_č. 1, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .