Diskriminace v zaměstnání

Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové realizuje od 1. 2. 2007 projekt „Posílení služeb občanské poradny v oblasti diskriminace v zaměstnání“, který má přispět k vybudování vhodných pilířů právní regulace v oblasti diskriminace v zaměstnání, a to zejména zvýšením informovanosti o této problematice, získáním údajů o dosavadní praxi a hledáním nové formy antidiskriminačního nástroje. Je zaměřen zejména na zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci a jejich zaměstnance a také na oběti diskriminace v zaměstnání z Královéhradeckého kraje. Financován je z programu Evropské unie Transition Facility 2005, ukončení je plánováno na květen 2008.

Diskriminace v zaměstnání. FSP,_č. 2, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .