Na téma zrakového postižení

Ladislav Průša

Wiener, P: Prostorová orientace zrakově postižených, 3. upravené vydání. IRZP, Praha, 2006, 168 s. ISBN 80-239-6775-4

Wiener, P. – Rucká, R.: Terapie zrakového handicapu. IRZP, Praha, 2006, 94 s. ISBN 80-239-6774-6

Wiener a kol.: Praktická výchova zrakově postižených, skripta. IRZP, Praha, 2006, 71 s. ISBN 80-239-6773-8

Průša, Ladislav, Na téma zrakového postižení. FSP,_č. 2, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .