Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP (Datamining v BOZP – shlukování OKEČ)

Jarmila Tesková

Státní správa shromaž uje ve svých informačních systémech množství údajů, které pak klasicky – formou statistik, přehledů a odpovědí na „ad hoc dotazy“, formulované se znalostí struktury dat – zpracovává. Prudký rozvoj technologií v poslední době však umožňuje i jiný typ práce s daty – hledání skryté informace, tzv. datamining.

Tesková, J., Přirozené klas. ekonom. činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP (Datamining v BOZP – shlukování OKEČ). FSP,_č. 2, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .