Role EQUAL při vytváření a uplatňování úspěšných modelů flexicurity

V poslední době se pojem flexiciruty dostal do obecného povědomí, přinejmenším na bruselské polititické scéně. I když flexicurity v žádném případě není nový koncept, debata o jeho prvcích a o tom, jak jeho principy realizovat v praxi, se v posledních letech prohloubila.

Role EQUAL při vytváření a uplatňování úspěšných modelů flexicurity. FSP,_č. 2, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .