Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace

Jiří Vyhlídal, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Pavel Kofroň

Česká republika se během posledních dvaceti let proměnila ze země, kde emigrace převažovala nad imigrací, v zemi, která se stále častěji stává pro migranty cílovou. Jejich příchod a usazování s sebou nese jak nesporné klady, tak i výzvy, kterým je třeba čelit. Jednou z těchto výzev je integrace legálních imigrantů do české společnosti. V předkládaném textu se zabýváme rolí zaměstnavatelů zahraničních zaměstnanců v tomto procesu.

Vyhlídal, Jiří, Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace. FSP,_č. 2, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .