Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území

Martin Holub

Pojištění jako společenský institut je založeno na principu solidarity a vzájemnosti. Rozeznáváme dvě jeho základní formy, a to pojištění soukromé a pojištění sociální (skupinové). Počátky prvního jmenovaného sahají již do 14. století, ze kdy jsou první zmínky o pojištění praktikovaném v námořní dopravě, později se soukromé pojištění rozšířilo o pojištění proti riziku požáru atd. Sociální pojištění se vyvinulo až s nástupem hospodářského liberalismu v 19. století, hlavně za účelem ochrany tehdy hojně rozšířené dělnické profese.

Holub, Martin, Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .