Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu

Ladislav Průša

Podle projekce ČSÚ dojde v budoucnu k významným změnám ve struktuře populace České republiky. Podíl osob starších 65 let vzroste do roku 2025 o více než 50 %, v období 2025−2050 pak o dalších 30 %. Toto stárnutí se bude projevovat výrazným zvýšením potřeby sociálních služeb, zejména pro osoby starší 80 let, které jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Kvantifikace nárůstu této potřeby je jedním z předpokladů zajištění dostatečné péče o seniory v příštím období.

Průša, Ladislav, Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. FSP,_č. 3, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .