Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb

Jan Mertl

Sociální služby, jejich forma a četnost využití ve společnosti jsou fenoménem, jehož význam je v současné době nade vši pochybnost. Poutá pozornost ekonomů, lékařů, sociologů, sociálních pracovníků, rodinných příslušníků a řady dalších aktérů setkávajících se s objektivně vzniklou nutností postarat se o spoluobčany, kteří tak – z různých důvodů a v různé míře – nemohou učinit sami. Článek vychází z výsledků výzkumné činnosti shrnuté ve studii publikované VÚPSV1 a jeho cílem je poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující otázky efektivnosti sociálních služeb. Dále pak vysledovat vazby mezi jednotlivými, jen zdánlivě roztříštěnými koncepty tvořícími mozaiku determinantů kvality a dostupnosti sociálních služeb.

Mertl, Jan, Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb. FSP,_č. 3, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .