Zdravotně postižení na trhu práce a v životě

Marie Gazdagová

Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením patří ke skupinám ohroženým sociální exkluzí. Velice obtížně nacházejí pracovní uplatnění nejen kvůli svým zdravotním problémům, ale i proto, že se u nich kumulují další faktory, které je na trhu práce znevýhodňují, a to nízká kvalifikace a vyšší věk. Proto je řada z nich odkázána na sociální dávky. Problematikou zdravotně postižených osob a jejich integrací na trh práce se dlouhodobě zabývá AUDIRA, s. r. o., která v současné době v Královéhradeckém kraji realizuje projekt FLOP, jehož cílem je zvýšit pracovní kompetence a zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků EU, a ze státního rozpočtu.

Gazdagová, Marie, Zdravotně postižení na trhu práce a v životě. FSP,_č. 3, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .