Program Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

Renáta Haroková

Iniciativa Společenství EQUAL je zaměřena na národní a mezinárodní spolupráci při vyvíjení, testování a prosazování nových nástrojů na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, žadatelů o azyl apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením buďto přímo v zaměstnání, nebo při hledání zaměstnání.

Haroková, Renáta, Program Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. FSP,_č. 4, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .