Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem

Jan Vlach

Pohyb a odměňování manažerů představuje specifický segment trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou příčiny a projevy tohoto jevu. Autor reaguje na výstupy sociologických studií a analytické údaje českých a evropských statistických služeb, které nerovné postavení žen v managementu signalizují.

Vlach, Jan, Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem. FSP,_č. 4, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .