Terénní a ambulantní sociální služby: alternativa pobytových zařízení

Ivana Bohatá

ČR patří k zemím s nejvyšším podílem pobytových zařízení sociální péče. Trendem, který se začíná prosazovat v posledním období, je deinstitucionalizace služeb sociální péče, tj. snaha poskytovat maximum možné sociální péče v přirozeném domácím prostředí klientů. Služby jsou zaměřeny na podporu udržení běžného způsobu života klientů pomocí terénních a ambulantních sociálních služeb.

Bohatá, Ivana, Terénní a ambulantní sociální služby_alternativa pobytových zařízení. FSP,_č. 5, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .