Odhadování vzdělanostních potřeb

Ludvík Michalička

Dobře připravená pracovní síla se považuje za důležitý předpoklad ekonomického růstu. Přitom je třeba, aby zaměstnání byla vykonávána pracovníky s vhodným vzděláním a aby byl takových pracovníků dostatek. Je zřejmé, že efekty jakýchkoli opatření, jež by měla ovlivnit počet absolventů určitých oborů, se projevují se zpožděním, a je proto žádoucí vzdělanostní potřeby odhadovat s předstihem1.

Michalička, Ludvík, Odhadování vzdělanostních potřeb. FSP,_č. 6, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .