Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Petra Murycová

Pouhých několik týdnů zbývá do zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Česká republika tuto roli převezme 1. ledna 2009 po Francii a na konci června 2009 ji předá Švédsku. Jako zastřešující motto svého předsednictví si zvolila téma „Evropa bez bariér“. To vyjadřuje snahu České republiky odstranit přetrvávající přechodná opatření pro volný pohyb pracovníků, zboží a služeb, a také liberalizovat obchod se zeměmi mimo EU.

Murycová, Petra, Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. FSP,_č. 6, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .