Budou reálné mzdy v roce 2009 klesat?

Globální ekonomická krize povede podle závěrů zprávy „Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence“, vydané ILO koncem roku 2008, k poklesu reálných mezd po celém světě. Slabý nebo záporný ekonomický růst spolu s kolísáním cen potravin a energií povede k poklesu reálných mezd zaměstnanců, zejména v domácnostech s nízkými pracovními příjmy. Také střední třídy budou vážně zasaženy.

Budou reálné mzdy v roce 2009 klesat FSP,_č. 1, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .