Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008

Štěpánka Pollnerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo koncem roku 2008 v pořadí již čtvrtou Pojistněmatematickou zprávu o sociálním pojištění. Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 hodnotí, stejně jako předchozí zprávy, základní trendy vývoje důchodového a nemocenského pojištění v České republice. Obsahuje nejen statistické údaje a analýzy za posledních 5 let, ale i krátkodobé a dlouhodobé projekce včetně možného dopadu přijatých či navržených legislativních úprav. Jejich stručné shrnutí nabízí následující přehled.

Pollnerová, Štěpánka, Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008. FSP,_č. 2, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .