Globalizace, flexicurity a finanční krize

7.8.2009
Přesouváním výroby z hospodářsky vyspělých zemí do zemí s nízkými mzdami jsou nejvíce postiženi nekvalifikovaní pracovníci, především ženy. Anne Mette […]

Jak zajistit péči o potřebné

7.8.2009
Autoři August Österle a Katharina Meichenitsch z vídeňského Institut für Sozialpolitik se ve svém článku Pflegesicherungssysteme in Europa (Systémy zajištění […]

Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN

7.8.2009
Mirjam Suchomelová Práce na zkrácenou pracovní dobu (Kurzarbeit) je účinný nástroj, který pomáhá podnikům zvládnout konjunkturální výkyvy a problémy spojené […]