Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích – Německo

Mirjam Suchomelová

Moderní společnost může vyšší konkurenceschopnosti dosáhnout především zvyšováním úrovně vzdělání svých obyvatel, tj. budováním tzv. znalostní ekonomiky. Proto musí usilovat o to, aby k tomu byly pro mladé lidi vytvořeny optimální podmínky a aby nedostatek finančních prostředků nebyl příčinou, proč ve studiu nepokračují. Protože je i v našem zájmu vytvořit v tomto směru pro talentované mladé lidi co nejlepší podmínky, přinášíme stručný přehled o tom, jak je v některých evropských zemích systém finanční pomoci studentům zabezpečen.

Suchomelová, Mirjam, Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích – Německo. FSP,_č. 4, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .