Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN

Mirjam Suchomelová

Práce na zkrácenou pracovní dobu (Kurzarbeit) je účinný nástroj, který pomáhá podnikům zvládnout konjunkturální výkyvy a problémy spojené s dočasným výpadkem práce. Místo propouštění mohou zavést práci na zkrácenou pracovní dobu. Část výdělku hradí zaměstnancům v tomto případě Spolková agentura práce (tj. spolkový úřad práce) formou podpory při práci na zkrácenou pracovní dobu (Kurzarbeitergeld). To pomáhá zaměstnavatelům rychle snížit mzdové náklady a zároveň udržet pracovní místa.

Suchomelová, Mirjam, Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN. FSP,_č. 4, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .