Podmínky úspěšné transformace pobytového zařízení sociálních služeb Marianum

Antonín Janýška

Marianum bylo vybudováno v letech 1907–1909 Kongregací Dcer Božské Lásky. Letos tedy slaví 100 let od svého založení. Jeho historie odpovídá vývoji naší společnosti – rozvoj služby v první polovině dvacátého století, stagnace služby do devadesátých let minulého století, potom nový rozvoj až do současnosti. Během své existence několikrát prodělalo transformaci, přičemž všechny změny byly vždy podmíněny společenským vědomím, ekonomickým prostředím a platnou legislativou. Od padesátých let minulého století slouží areál jako ústav sociální péče pro osoby s mentálním a vícenásobným postižením.

Janýška, Antonín, Podmínky úspěšné transformace pobytového zařízení sociálních služeb Marianum. FSP,_č. 5, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .