Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob

Zdeňka Galetová

V posledních letech se setkáváme s asistenčními psy, kteří pomáhají handicapovaným jedincům překonávat každodenní těžkosti související s jejich postižením, které je jiné než zrakové. Má-li být tento „psí pomocník“ prospěšný zdravotně postižené osobě, je nutné zajistit jejich držitelům právo vstoupit s těmito psy do zařízení, institucí a dopravy. Problémy s přístupovými právy mají také držitelé vodicích psů především poté, co byla zrušena vyhláška č. 347/2002 Sb., která umožňovala nevidomé osobě s vodicím psem přístup do prodejen a restauračních zařízení. Dotazníkové šetření držitelů vodicích i asistenčních psů provedené v roce 2008 nejen zmapovalo problémy související s využíváním speciálně vycvičených psů, ale také shromáždilo dostatek relevantních podkladů pro přípravu změn stávajících předpisů v této oblasti.

Galetová, Zdeňka, Asistenční pes jako kompenz. pomůcka pomáhající integr. zdravot. postiž. osob. FSP,_č. 6, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .