Funkcí sociální práce je podpora lidské důstojnosti

Miroslav Erdinger

Podle teoretiků je podpora lidské důstojnosti jednou z funkcí sociální práce. Je-li funkcí sociální práce, pak je řeč o tom, proč tu sociální práce je, co jí dává oprávnění a nejhlubší smysl její existence. Poskytování relevantních služeb pak přispívá k tomu, aby si jejich uživatel mohl udržet odpovídající kvalitu života a zachovat důstojnost.

Erdinger, Miroslav, Funkcí sociální práce je podpora lidské důstojnosti. FSP,_č. 6, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .