K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010

Olga Bičáková

Zákon č. 306/2008 Sb. ve své části dvacáté druhé novelizuje s účinnosti od 1. ledna 2010 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a přináší některé změny.

Bičáková, Olga, K novel. zákona o zaměst. provedené novelou zákona o důchod. pojištění k 1. lednu 2010. FSP,_č. 6, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .