Nerovnosti v podnikovém vzdělávání

Zdeňka Matoušková

Pro uplatnění na trhu práce je důležité průběžné doplňování znalostí a dovedností prostřednictvím rozličných forem dalšího vzdělávání. Jednu z nejdůležitějších forem představuje vzdělávání zabezpečované podnikem pro své zaměstnance. Podniky poskytují toto vzdělávání pouze za předpokladu, že si uvědomují důležitost tohoto vzdělávání pro zvyšování své konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že očekávají od rozdílných zaměstnanců rozdílné přínosy k této konkurenceschopnosti, nejsou investice do vzdělávání rovnoměrně rozloženy mezi všechny zaměstnance. Existují tedy podniky, které své zaměstnance vzdělávají stejně jako podniky, které své zaměstnance nevzdělávají, existují zaměstnanci, kterým je vzdělávání poskytováno, stejně jako zaměstnanci, kterým toto vzdělávání není umožněno.

Matoušková, Zdeňka, Nerovnosti v podnikovém vzdělávání. FSP,_č. 6, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .