Zhodnocení výsledků nové demografické projekce obyvatelstva ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace

Anna Šťastná

V květnu 2009 publikoval Český statistický úřad novou projekci obyvatelstva České republiky, která byla odbornou veřejností očekávána především vzhledem ke změnám úrovně porodnosti v posledních 4 letech. V projekci z roku 20031 byly totiž parametry plodnosti podhodnocené, což se ukázalo při zpětném porovnávání s realitou. Mírně podhodnocen byl ve výsledku také vývoj intenzity úmrtnosti, neboť v roce 2008 dosahovala reálná naděje dožití mužů i žen vyšších hodnot, než bylo pro tento rok původně odhadováno.

Šťastná, Anna, Zhodnocení výsledků nové demograf. projekce obyvat. ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace. FSP,_č. 6, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .