Aktuální trendy ve vývoji rodiny

8.2.2010
Dana Sýkorová Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: PřF UK, VÚPSV, 2008. 169 s. ISBN […]