K významu vzdělávání v období ekonomického poklesu

Celoživotní vzdělávání je nástroj, s jehož pomocí lze jednotlivce podporovat během celého ekonomického cyklu, tedy i v době současné ekonomické krize, při níž výrazně stoupla nezaměstnanost. Neprojevila se však všude stejně. Téměř ve všech členských státech bylo těžce zasaženo stavebnictví, rovněž sektor automobilového průmyslu v řadě zemí zažil prudký pokles prodeje i výroby. Země zaměřené na cestovní ruch výrazně pocítily pokles v oboru, rovněž bankovní a finanční sektor prošel velkými problémy. I když recese může svádět ke krácení investic do lidí, vzdělávání je v období recese ještě důležitější než v období prosperity, protože po oživení se objeví potřeba nových znalostí a dovedností. Proto členské státy EU zvýšily podporu vzdělávání a výcviku, EK na období 2009–2010 na tyto účely z ESF vyčlenila 19 miliard eur a byly změkčeny obvyklé podmínky kofinancování vzdělávacích projektů. I na podnikové úrovni je vzdělávání využíváno k udržení zaměstnanosti.

K významu vzdělávání v období ekonomického poklesu. FSP,_č. 1, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .