Informace o řešení projektu „Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR – l. fáze (2009)“

Jana Vavrečková, Ivo Baštýř

Koncepční dokumenty EU (Společné základní principy integrace přistěhovalců v EU Doc EU/14615/04, víceletý program Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2007–2013 atd.) zdůrazňují důležitou úlohu soustavy ukazatelů a metodik pro sledování a hodnocení procesů integrace cizinců z třetích zemí. Důraz je kladen na sledování účinnosti uplatňovaných opatření v oblasti integrace cizinců a plánování jejich dalšího rozvoje a zaměření v jednotlivých členských státech a EU jako celku. V ČR se dosud uplatňuje nesystematický postup sběru dat, vzhledem k chybějící soustavě vhodných monitorovacích nástrojů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců, čímž je omezeno plánování a přijetí účinných opatření v této oblasti.

Vavrečková, Jana, Informace o řešení proj. „Metodika hodnoc. monit. nást. integrač. proc. cizin. z třetích zemí v ČR - l. fáze (2009)“. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .