K vývoji nezaměstnanosti ve světě v roce 2009

Podle zprávy ILO „Global Employment Trends“ se počet osob bez práce v roce 2009 celosvětově zvýšil na téměř 212 milionů, což znamená zvýšení o 34 milionů v porovnání s rokem 2007. ILO na základě ekonomické předpovědi MMF odhaduje, že celosvětová míra nezaměstnanosti zůstane v roce 2010 vysoká, přičemž v rozvinutých zemích a v EU počet nezaměstnaných stoupne o další 3 miliony osob, zatímco v ostatních oblastech se stabilizuje na současné úrovni nebo mírně poklesne.

K vývoji nezaměstnanosti ve světě v roce 2009. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .