Pozornost vztahům seniorů a mládeže

Blažena Frcalová, Marie Sýkorová

Vzájemné vztahy dětí a mladých lidí a seniorů v různých prostředích na veřejnosti jsou předmětem zájmu Seniorské občanské společnosti v Českých Budějovicích již zhruba dva roky. Názory seniorů byly zjišťovány ve spolupráci s Městskou organizací Svazu důchodců v Českých Budějovicích prostřednictvím ankety, především v klubu důchodců Jana Roháče z Dubé. Názory dětí a mládeže při besedách ve školách.

Frcalová, Blažena, Pozornost vztahům seniorů a mládeže. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .