Rovný přístup k zaměstnání?

Eva Liberdová

Podle zákona o zaměstnanosti má zaměstnavatel povinnost vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením a hlásit úřadu práce místa pro ně vhodná. Příspěvek vychází z analýzy zveřejněných nabídek volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením na integrovaném portálu MPSV a zaměřuje se na přístupnost těchto pracovních nabídek osobám se sluchovým postižením. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé v řadě případů požadují, aby si s nimi uchazeč o zaměstnání sjednal případnou schůzku pouze telefonicky, je taková podmínka daná zaměstnavatelem vůči uchazečům se sluchovým postižením – z hlediska přístupu k zaměstnání v porovnání s ostatními skupinami osob se zdravotním postižením – nepřímo diskriminační.

Liberdová, Eva, Rovný přístup k zaměstnání FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .