K poskytování hmotné podpory v rámci investičních pobídek

Olga Bičáková

Dne 27. dubna 2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 97 ze dne 22. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

Bičáková, Olga, K poskytování hmotné podpory v rámci investičních pobídek. FSP,_č. 3, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .