Nezaměstnaní nad padesát let a jejich návrat na trh práce

Tomáš Soukup, Martin Ďurďovič

V letošním roce probíhá za spoluúčasti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zajímavý výzkumný projekt mezinárodního charakteru „Active Ageing“ podporovaný Evropskou unií, zaměřený na problematiku vztahu mezi zaměstnaností a stárnutím populace. Věnuje se tématu sociálních potřeb nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání ve věku nad padesát let a jeho účelem je vyzkoušet inovativní nástroje určené k pomoci těmto lidem v návratu na trh práce. Kromě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí se na něm podílí rovněž výzkumné instituce ze Slovinska (The Economic Institute of Maribor, The Association of Societies for Social Gerontology of the Republic of Slovenia), Velké Británie (Edinburg Chamber of Commerce, Partnerships in Social and Community Enterprise in Social) a Belgie (European Regeneration Areas Network). Jejich společnou snahou je provázat poznatky získané z rozdílných regionů a prověřit, jaké přístupy se při řešení uvedeného problému osvědčují a jaké ne.

Soukup, Tomáš, Nezaměstnaní nad padesát let a jejich návrat na trh práce. FSP,_č. 3, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .